Search site
Cymraeg

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Athro/Awes Addysg Grefyddol

Dyddiad cau: 22/02/19, 12.00pm. Llawn Amser, Cyfnod Mamolaeth.

YGG Bryn Tawe Logo

Rydym yn chwlio am athro/athrawes brwdfrydig sydd â'r gallu i ddysgu Addysg Grefyddol fel prif bwnc ond hefyd yn gallu addysgu pynciau eraill yn y Dyniaethau  ar gyfer cyfnod mamolaeth yn y lle cyntaf. Dyma gyfle unigryw i ddatblygu gyrfa drwy ymuno ag adran lwyddiannus o fewn ysgol flaengar a hapus.

Ers agor yn 2003, mae Bryn Tawe wedi ennill bri fel ysgol gartrefol, lwyddiannus ac uchelgeisiol ar gyfer eu holl ddisgyblion ac wedi ei leoli ar gyrion Dinas Abertawe, yn gyfleus iawn ar gyfer yr M4. Mae staff gweithgar a thalentog yr ysgol yn allweddol wrth yrru llwyddiannau'r ysgol yn ogystal â sicrhau'r ymdeimlad cryf o gymuned sydd yn bodoli yma.

Os oes gennych chi'r sgiliau, y weledigaeth a'r awydd i fod yn rhan o gymuned ddysgu arbennig iawn yna cysylltwch â Mrs Eirian Leonard, Rheolwriag Busnes yr Ysgol, am fanylion pellach: eirian.leonard@swansea-edunet.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener 22ain o Chwefror 2019 am 12:00y.h.
Graddfa cyflog: Prif raddfa gyflog
Telerau'r swydd: Cyfnod Mamolaeth (blwyddyn)
Dyddiad dechrau: 01/09/19

Powered by GOSS iCM