Search site
Cymraeg

YGG Gellionnen: Pennaeth (ail hysbyseb)

Dyddiad cau: 05/03/19, 12.00pm. Ystod cyflog: 15-21. Mae llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus hon yn dymuno penodi pennaeth ysbrydoledig i'w harwain yn gadarn drwy gyfnod nesaf ei datblygiad.

YGG Gellionnen

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y canlynol:

  • Ymrwymiad llawn i addysg Gymraeg
  • Y profiad a'r penderfyniad i arwain, rheoli ac ysgogi
  • Y gallu i gynnal safonau cyrhaeddiad a lles uchel
  • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
  • Ymroddiad llwyr i'r iaith Gymraeg a'i diwylliant gan ystyried hanes ac ethos yr ysgol

Yn unol â'n harwyddair 'Ymestyn am y gorau gyda'n gilydd', mae'r ysgol yn cynnig cyfle i gydweithio â disgyblion, staff a llywodraethwyr gweithgar ac awyddus.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr nad ydynt yn benaethiaid eisoes feddu ar y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP).

Mae'r swydd yn amodol ar wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manwl.

Word Document YGG Gellionnen: Manyleb person a disgrifiad swydd - Pennaeth (Word, 33KB)Opens new window
Word Document Ffurflen gais: pennaeth a'r dirprwy bennaeth (Word, 102KB)Opens new window

Dylai pob cais gael ei ddychwelyd i Adnoddau Dynol, Ystafell 323, Neuadd y Dref, Abertawe. SA1 4PE neu drwy e-bost at HR.Transactional@abertawe.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, Mawrth 5ed 2019, 12.00pm
Rhestr fer: Dydd Gwener, Mawrth 8fed 2019
Cyfweliad: Dydd Llun, Mawrth 18fed 2019.

Powered by GOSS iCM